Poniżej przedstawiamy listę najczęstszych pytań użytkowników wraz z odpowiedziami na nie.

 
Treść alarmu/ powiadomienia
Możliwe przyczyny
Palnik nie rozpalił się i na wyświetlaczu pojawił się błąd Nieudane Rozpalanie
- Brak paliwa w zasobniku- uzupełnić paliwo oraz napełnić rurę podajnika w pracy ręcznej,
- Sprawdzić działanie zapalarki w pracy ręcznej. W razie usterki zapalarki należy skontaktować się z serwisem,
- Sprawdzić ruszt palnika pod kątem zanieczyszczenia popiołem. W razie potrzeby wyczyścić ruszt ręcznie oraz zwiększyć częstotliwość czyszczenia w menu instalatora,
- W pracy ręcznej sprawdzić działanie podajnika zewnętrznego. Jeżeli podajnik pracuje ale nie dostarcza pożądanej ilości paliwa, należy wyczyścić kosz zsypowy zasobnika oraz rurę podajnika,
- Sprawdzić czy widoczne jest zakończenie zapalarki tzw. okienko. Używanie pelletu niskiej jakości może spowodować zaklejenie zapalarki,
- Należy oczyścić fotokomórkę (delikatnie- suchą ścierką)
Sterownik wyświetla alarm ''Temperatura Podajnika Za Duża''
- Sprawdzić drożność przewodu kominowego oraz rury dolotowej komina,
- Dokładnie sprawdzić komory, wymiennik ciepła oraz czopuch kotła- nagromadzenie popiołu oraz sadzy może spowodować zakłócenia ciągu kominowego,
- Sprawdzić czy na ruszcie palnika nie nagromadziła się nadmierna ilość popiołu. W razie potrzeby usunąć ją ręcznie  oraz zwiększyć częstotliwość czyszczenia rusztu,
Nie działa dmuchawa oraz podajnik zewnętrzny,
- Prawdopodobnie doszło do zadziałania termika bimetalicznego. Należy odczekać około 60 minut, jeżeli usterka nie ustąpi należy skontaktować się z serwisem,
Palnik nie rozpalił się pomimo zapotrzebowania na CWU lub żądania ze sterownika pokojowego
- Aktywna jest funkcja Sterowania Tygodniowego,
- Palnik Został Wygaszony Ręcznie Przez Użytkownika,
Pompa CO nie załącza się pomimo osiągnięcia temperatury załączenia
- Sterownik pracuje w Trybie Letnim- należy zmienić Tryb Pracy na Pompy Równoległe lub Ogrzewanie Domu,
- Aktywna jest funkcja Pokojówka Pompa CO,
 
Pompa CWU nie załącza się pomimo osiągnięcia temperatury załączenia
- Sterownik pracuje w trybie Ogrzewanie Domu- należy zmienić Tryb Pracy na Pompy Równolegle Lub Priorytet Bojlera,
- Aktualna temperatura CWU jest wyższa niż temperatura kotła,
- Załączony jest Plan Pracy CWU,
Nie działa w ogóle sterownik
Należy wymienić bezpiecznik, który znajduje się w module wykonawczym (biała puszka,z której wychodzą wszystkie kable)
Palnik bardzo kopci, powstaje sadza na kotle
Za mało tlenu lub za duża dawka paliwa:
- zmniejszamy dawkę lub zwiększamy ilość tlenu
- sprawdzamy drożność otworów w ruszcie oraz płycie paleniska, jeżeli drożności nie ma, należy udrożnić przy pomocy druta o średnicy <4mm
Powstaje duża ilość żużlu
Paliwo o niskiej jakości:
- zaleca się zmienić paliwo na odpowiednie