Adres siedziby

VENMA Natalia Mączka
Pustków 385b
39-205 Pustków
NIP: 872-232-44-95
Tel: +48 14 658 42 00

Biuro

Katarzyna Sieradzka
biuro@venma.eu
Tel: +48 14 658 42 01

Księgowość

Natalia Mączka
sekretariat@venma.eu
Tel: +48 14 658 42 04

Produkcja i zaopatrzenie

Michał Ferfecki
michal.ferfecki@venma.eu
Tel: +48 14 658 42 03

Serwis

Marcin Kozioł
serwis@venma.eu
Tel: +48 14 658 42 02