INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – NABYCIE OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO realizacji dostawy wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

VENMA Natalia Mączka przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego dotyczącego realizacji dostawy wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0025/18.

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Pustków 385b
39-205 Pustków
Tel: +48 14 658 42 00
biuro@venma.eu

Serwis:
tel. +48 14 658 42 02
serwis@venma.eu

Przedstawiciel Venma – Polska
Janusz Marusiak
j.marusiak@maczkagroup.pl
tel: +48 608 094 185

Przedstawiciel Venma – Europa
Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
tel: +48 662 933 989

Scroll to Top