Transport ekspozycji Francja

Zaproszenie do składania ofert na realizację dot. ZAKUPU USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW ORAZ ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI ORAZ ADAPTACJI ZABUDOWY STOISKA Z MONTAŻEM I DEMONTAŻEM ELEMENTÓW ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZEGO-TARGI FRANCJA.

VENMA Natalia Mączka zaprasza do złożenia ofert na realizację usług polegających na transporcie eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji oraz adaptacji zabudowy stoiska z montażem i demontażem elementów zabudowy stoiska wystawienniczego – Targi BOIS ENERGIE w Nantes (29-30.01.2020 r.) dla firmy VENMA Natalia Mączka w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0025/18.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe VENMA_POPW_1.2_TARGI Francja

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy VENMA

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań VENMA

Załącznik nr 3 Projekt wizualizacji stoiska wraz z wymiarami

Pustków 385b
39-205 Pustków
Tel: +48 14 658 42 00
biuro@venma.eu

Serwis:
tel. +48 14 658 42 02
serwis@venma.eu

Przedstawiciel Venma – Polska
Janusz Marusiak
j.marusiak@maczkagroup.pl
tel: +48 608 094 185

Przedstawiciel Venma – Europa
Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
tel: +48 662 933 989

Scroll to Top