Zapytanie ofertowe VENMA_POPW_1.4_27.11.2018 r. audyt wzorniczy

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

VENMA Natalia Mączka zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy VENMA Natalia Mączka oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA VENMA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe VENMA_POPW_1.4_27.11.2018 r.

Zał. nr 1_Formularz ofertowy_1.4

Zał. nr 2_Oświadczenie os. dedyk. o spełnieniu wymogów_1.4

Zał. nr 3_Zest. dot. osób posiadających dośw. w zakresie projektowania produktów_1.4

Zał. nr 4_Zest. potw. dośw. w projektowaniu strategii rozwoju produktów _1.4

Zał. nr 5_Zest. dot. realizacji audytu o wartości 50 tys._1.4

Zał. nr 6_Plan realizacji usługi_1.4

Zał. nr 7_Oświadczenie o braku powiązań_1.4

Zał. nr 8_Dokument dot. zasady realizacji audytu wzorniczego (RODO) _1.4

Zał. nr 9_Oświadczenie o braku wzoru umowy warunkowej_1.4

Zał. nr 10_Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej_1.4

Pustków 385b
39-205 Pustków
Tel: +48 14 658 42 00
biuro@venma.eu

Serwis:
tel. +48 14 658 42 02
serwis@venma.eu

Przedstawiciel Venma – Polska
Janusz Marusiak
j.marusiak@maczkagroup.pl
tel: +48 608 094 185

Przedstawiciel Venma – Europa
Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
tel: +48 662 933 989

Scroll to Top