INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO REALIZACJI USŁUG POLEGAJĄCYCH NA TRANSPORCIE EKSPONATÓW ORAZ ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI ORAZ ADAPTACJI ZABUDOWY STOISKA Z MONTAŻEM I DEMONTAŻEM ELEMENTÓW ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZEGO – TARGI  BOIS ENERGIE Francja

VENMA Natalia Mączka przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego DOTYCZĄCEGO REALIZACJI USŁUG POLEGAJĄCYCH NA TRANSPORCIE EKSPONATÓW ORAZ ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI ORAZ ADAPTACJI ZABUDOWY STOISKA Z MONTAŻEM I DEMONTAŻEM ELEMENTÓW ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZEGO – TARGI BOIS ENERGIE W NANTES (29-30.01.2020) dla firmy VENMA Natalia Mączka w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0025/18.

Załączniki:

 Informacja o wynikach postępowania ofertowego