INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO ZAKUPU USŁUGI ZABUDOWY STOISKA ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW ORAZ ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI – TARGI ISH WE FRANKFURCIE NAD MENEM 11-15.03.2019 r.

VENMA Natalia Mączka przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego dotyczącego realizacji usług polegających na wykonaniu zabudowy stoiska wystawienniczego oraz transportu eksponatów oraz  elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji – Targi ISH we Frankfurcie (11-15 marca 2019 r.) dla firmy VENMA Natalia Mączka w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0025/18.

Załączniki:

 Informacja o wynikach postępowania ofertowego