INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr POPW/1.2/2 DOT. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM DO WDROŻENIA NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI NA RYNKACH: NIEMIECKIM, WŁOSKIM I FRANCUSKIM.

VENMA Natalia Mączka przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego dotyczącego realizacji usług polegających na przygotowaniu do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji na rynkach: niemieckim, włoskim i francuskim dla firmy VENMA Natalia Mączka w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0025/18.

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego-CZĘŚĆ I

Informacja o wyniku postępowania ofertowego -CZĘŚĆ II

 Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego – CZĘŚĆ III