Internacjonalizacja MŚP

Informujemy, że VENMA Natalia Mączka realizuje projekt pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Nazwa Beneficjenta: Venma Natalia Mączka.

Nazwa projektu: „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH”.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów na rynki: niemiecki, francuski i włoski.

Dofinansowanie projektu z UE: 397 800 PLN