Kalkulator dawkowania

Kalkulator dawkowania

Moc kotła (w kW):

Waga paliwa uzyskana podczas 2-minutowego zasypu (w gramach):

Wartości dla mocy minimalnej

Wartości dla mocy maksymalnej