‼️ Pamiętaj aby zgłosić swój kocioł lub inne urządzenie Grzewcze do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

❎ Na wypełnienie deklaracji dotyczących istniejących źródeł mamy czas do końca czerwca 2022 roku.

Dokonasz tego na stronie:
👉 ceeb.gov.pl

W przypadku nowych źródeł, zgłoszenie musimy wykonać do 14 dni od momentu uruchomienia urządzenia.

CEEB – co to jest?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która powstała na mocy noweli ustawy termomodernizacyjnej, ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce. W tym ogólnokrajowym systemie są gromadzone informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. Dane, które są zbierane za pośrednictwem CEEB, mają stanowić podstawę m.in. do realizacji programów wymiany starych kotłów grzewczych, polityki niskoemisyjnej oraz przyznawania funduszy na działania wpływające na poprawę jakości powietrza.