Części i akcesoria

Katalog produktów

Sterowniki – wyposażenie i opcje

 

ST-976

ST-976K

ST-7111G

ST-976G

ST-976D

ST-7111

WD-51

976 PID+STB

Bruli v3.5

 

Parametry techniczne

Sterownik
ST-976
Sterownik
ST-976K
Sterownik
GALMET ST-
7111G
Sterownik
ST-976G
Sterownik
ST-976D
Sterownik
ST-7111
Sterownik
WD-51
Sterownik ST-
976 PID+STB
Bruli v3.5
Zasilanie
Pompa CO
Pompa CWU
Pompa dodatkowa 1
Pompa dodatkowa 2
Zawór mieszający
Zawór mieszajacy 1
Zawór mieszajacy 2
Automatyczne czyszczenie
Termik
Czujnik STB
Czujnik temperatury CO
Czujnik temperatury CWU
Czujnik temperatury zaworu
Czujnik temperatury powrotu
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik spalin
Czujnik temperatury C1
Czujnik temperatury C2
Regulator pokojowy ● (czujnik pokojowy)
Hallotron dodatkowy
Wentylator Wyciągowy
Obsługa buforu
Sterowanie przez internet
Wybór wyświetlacza
Montaż na szynie DIN
Włącznik zasilania poza modułem
Instrukcja obsługi PDF File PDF File PDF File PDF File PDF File PDF File sterownik wd 51 PDF File PDF File

 

Wyświetlacze

      ST-976        ST-976G C01       ST-976G K01        ST-976G S01