Części i akcesoria

Katalog produktów

Sterowniki – wyposażenie i opcje

 

ST-976

ST-976K

ST-7111G

ST-976G

ST-976D

ST-7111

WD-51

976 PID+STB

Bruli v3.5

 

Parametry techniczne

Sterownik
ST-976
Sterownik
ST-976K
Sterownik
GALMET ST-
7111G
Sterownik
ST-976G
Sterownik
ST-976D
Sterownik
ST-7111
Sterownik
WD-51
Sterownik ST-
976 PID+STB
Bruli v3.5
Zasilanie
Pompa CO
Pompa CWU
Pompa dodatkowa 1
Pompa dodatkowa 2
Zawór mieszający
Zawór mieszajacy 1
Zawór mieszajacy 2
Automatyczne czyszczenie
Termik
Czujnik STB
Czujnik temperatury CO
Czujnik temperatury CWU
Czujnik temperatury zaworu
Czujnik temperatury powrotu
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik spalin
Czujnik temperatury C1
Czujnik temperatury C2
Regulator pokojowy ● (czujnik pokojowy)
Hallotron dodatkowy
Wentylator Wyciągowy
Obsługa buforu
Sterowanie przez internet
Wybór wyświetlacza
Montaż na szynie DIN
Włącznik zasilania poza modułem

 

Wyświetlacze

      ST-976        ST-976G C01       ST-976G K01        ST-976G S01