„Czyste powietrze” 2.0 – druga część programu dofinansowania wymiany źródła ciepła

21 października 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków do drugiej części programu „Czyste powietrze”, dedykowanego dla osób z mniejszymi dochodami. Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać to 37 000 zł, pod warunkiem uzyskania w gminie zaświadczenie o dochodach, które nie mogą przekroczyć 1400 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego i 1960 zł, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Cel programu „Czyste powietrze”

Celem programu czyste powietrze jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

O dotację mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych, z wyodrębnioną księgą wieczystą. Podstawowy poziom dofinansowania wynosi 30 tys. zł i jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, których łączny roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł.

W przypadku programu „Czyste powietrze 2.0, oferującego finansowanie podwyższone do maksymalnie 37 tys. zł, uprawnieni do starania się o dotację to, jak już wcześniej wspomniano, osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych o dochodach miesięcznych nieprzekraczających 1400 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego i 1960 zł, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Rodzaje przedsięwzięć wspieranych w programie „Czyste powietrze”

Przedsięwzięcia wspierane w programie czyste powietrze obejmuje w pierwszej opcji:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż kotłowni gazowej.

Ponadto w ramach programu możliwe jest również:

 • demontaż, zakup oraz montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania c.w.u.;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
  (zawiera również demontaż),
 • sporządzenie dokumentacji projektowej, ekspertyzy, audytu energetycznego, dokumentacji dla w/w
  czynności.

Druga z opcji, umożliwiająca staranie się o dofinansowanie w maksymalnej kwocie 15 000 zł obejmuje:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram
  garażowych,
 • wykonanie dokumentacji projektowej, ekspertyz, audytu energetycznego.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”?

Wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” można składać przez internet lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowano lokal mieszkalny lub budynek jednorodzinny, którego termomodernizację planujemy. Aktualny formularz wniosku wraz załącznikami jest dostępny na stronach WFOŚiGW, w portalu beneficjenta oraz na stroni czystepowietrze.gov.pl.

„Kredyt Czyste Powietrze”

Możliwe jest również złożenie wniosku o Kredyt Czyste Powietrze, w banku, który przystąpił do programu. Jeśli zdecydujemy się na tę opcje – pracownik banku udzieli nam pomocy w prawidłowym uzupełnieniu wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku to bank złoży w naszym imieniu wniosek o dotację do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po uzyskaniu dotacji mamy 18 miesięcy na zrealizowanie inwestycji i złożenie wniosku o jej rozliczenie. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, WFOŚiGW wypłaci dotację, która trafi na rachunek kredytowy założony uprzednio w banku, a bank zaksięguje ją na poczet spłaty kredytu.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze” można uzyskać na stronach: czystepowietrze.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl oraz stronach terenowych WFOŚiGW.