pellet

Targi Warsaw Hvac Expo 2024

Targi Warsaw HVAC Expo

Wszystkich odwiedzających Warsaw HVAC Expo  w dniach 27 – 29 lutego 2024 zapraszamy na nasze stoisko (E.4.21), gdzie zaprezentujemy naszą ofertę palników pelletowych i akcesoriów.

Jak efektywnie spalać pellet?

Jak efektywnie spalać pellet?

Efektywne spalanie pelletu


✅ Kluczem do ekonomicznego i efektywnego spalania pelletu jest poprawny montaż kotła zgodnie z zaleceniem producenta kotła, w szczególności zapewnienie właściwej temperatury czynnika powracającego do kotła:
✅ Przed montażem kotła należy zapoznać się z wymaganiami producenta odnośnie podłączenia kotła do instalacji, poprawne schematy dostępne są również w DTR sterownika;
✅ Należy unikać przegrzewania pomieszczeń, dlatego zaleca się stosowanie regulatorów pokojowych. Utrzymywanie właściwej temperatury komfortu korzystnie wpływa na koszty eksploatacji kotła;
✅ Należy regularnie czyścić kocioł – nagromadzenie popiołu i zanieczyszczenie wymiennika powoduje obniżenie sprawności kotła;
✅ Zalecamy wykonywanie corocznych przeglądów kotła, podczas których sprawdzane są i odpowiednio korygowane jego nastawy;
✅ Brak surowca na rynku powoduje spadek jakości pelletu, dlatego należy zwrócić uwagę, aby w kotle spalane było tylko paliwo posiadające aktualny certyfikat Din Plus/En Plus; Inne paliwa mogą zawierać odpady niebezpieczne zarówno dla środowiska jak i samego urządzenia;

Pellet – biopaliwo idealne?

Pellet – biopaliwo idealne?

Globalne ocieplenie, konflikty na Bliskim Wchodzie, a co za tym idzie – rosnące ceny ropy, węgla i gazu – powodują, że coraz częściej szukamy alternatywy dla dotychczasowych metod ogrzewania budynków. Na szczęście dostępność materiałów przyjaznych dla środowiska jest coraz większa, a ich ceny zdecydowanie bardziej atrakcyjne.

Jednym z takich ekopaliw, które w ostatnim czasie zdecydowanie zyskuje na popularności jest pellet opałowy – granulat uzyskiwany ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych – trocin, wiórów czy zrębków, bez dodatkowych lakierów i lepiszczy. Charakteryzuje go niska zawartość wilgoci i popiołów, przy jednoczesnej wysokiej wartości energetycznej. Spalanie pelletu nie powoduje dodatkowej emisji CO2 – gdyż ilość dwutlenku węgla powstająca przy spalaniu pelletu jest równa, a wg niektórych wyliczeń nawet niższa niż dwutlenek zaabsorbowany z atmosfery przez drewno, z którego pellet powstał.

Rodzaje pelletu

Chociaż najczęściej używa się i wspomina o pellecie drzewnym – możemy jeszcze wyróżnić:
– pellet agro – pozyskiwany np. z siana, słomy,
 pellet z łuski słonecznika oraz z innych odpadów.

Różnią się one od siebie właściwościami fizycznymi – m.in. kalorycznością, odpornością na ścieranie, twardością, jak i właściwościami chemicznymi, co z kolei przekłada się na ich zastosowanie (inny pellet zostanie użyty w domu jednorodzinnym, inny w elektrowni).

Klasyfikacja pelletu

W przypadku pelletu drzewnego, który jest obecnie jednym z najpopularniejszych pelletów w krajach Unii Europejskiej, zaszła potrzeba ustalenia wspólnej normy jakościowej, głównie parametrów
fizycznych i chemicznych tego biopaliwa.

Obecnie na rynku Unii Europejskiej stosuje się kilka systemów certyfikacji, a jednym z najpopularniejszych jest ENplus, dzielący pellet drzewny na trzy klasy:

  • Klasa A1 – pellet najwyższej jakości, o wysokich parametrach spalania, stosowany do ogrzewania
    gospodarstw domowych;
  • Klasa A2 – pellet drzewnych używany w większych instalacjach, z nieco większą zawartością azotu i popiołu;
  • Klasa B – pellet wytwarzany z nieprzetworzonego chemicznie drewna;

Zalety pelletu

O tym, że jest to surowiec odnawialny, który nie powoduje zwiększenia emisji CO2 – napisano już wyżej. W tym miejscu warto jeszcze zwrócić uwagę na jego dodatkowe atuty, jakim jest niewielka ilość popiołu, która powstaje w procesie spalania tego paliwa. Co najlepsze – popiół ten jest również ekologiczny i można go z powodzeniem stosować jako nawóz do roślin! Popiół peletowy (ten z dobrej jakości pelletu!) zawiera wiele składników mineralnych i mikroelementów.

Oczywiście walory ekologiczne to niewątpliwie zaleta tego surowca, ale pewnie wiele osób interesują bardziej praktyczne aspekty użytkowania pelletu. I tutaj również się nie zawiodą. Pellet to paliwo, które łatwo się transportuje i przechowuje – najczęściej w dedykowanych zasobnikach. Co ważne, na rynku mamy bardzo duży wybór kotłów na pellet, jedno- i wielofunkcyjnych, w których można spalać również np. ekogroszek. Możliwe jest także zmodernizowanie posiadanego już kotła centralnego ogrzewania (olejowego lub zasypowego), poprzez wymianę palnika na palnik pelletowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskamy niskoemisyjny i praktycznie bezobsługowy piec, spełniający aktualne normy.

Co ważne – od 1 lipca 2021 r. można starać się o dotację z programu „Czyste powietrze” do kotła na pellet drzewny, spełniający wymogi eco-design. Maksymalna kwota dofinansowania to 9 000 zł (nie więcej niż 45% poniesionych kosztów).

Pustków 385b
39-205 Pustków
Tel: +48 14 658 42 00
biuro@venma.eu

Serwis:
tel. +48 14 658 42 02
serwis@venma.eu

Przedstawiciel Venma – Polska
Janusz Marusiak
j.marusiak@maczkagroup.pl
tel: +48 608 094 185

Przedstawiciel Venma – Europa
Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
tel: +48 662 933 989

Ekonomia stosowania palników na pellet

Ekonomia stosowania palników na pellet

Ekonomia stosowania palników na pellet: Oszczędności w dłuższej perspektywie

W dzisiejszych czasach, kiedy wzrasta świadomość ekologiczna i dążenie do efektywnego wykorzystania zasobów, coraz większą popularnością cieszą się palniki na pellet jako alternatywne źródło ogrzewania. Jednym z głównych czynników przemawiających za ich wyborem jest ekonomiczna strona tej decyzji. W niniejszym artykule przeanalizujemy koszty zakupu, instalacji oraz eksploatacji palników na pellet w porównaniu z tradycyjnymi systemami ogrzewania, oraz omówimy oszczędności, jakie mogą przynieść użytkownikom w dłuższej perspektywie czasowej.

Koszty zakupu i instalacji

Pierwszym krokiem przy wprowadzaniu palników na pellet do domu lub przedsiębiorstwa są koszty zakupu i instalacji. Samo urządzenie, czyli palnik na pellet, może być wydatkiem początkowym, który wydaje się być wyższy niż tradycyjne piece opalane gazem, olejem lub węglem. Jednakże, w perspektywie długoterminowej, te koszty mogą zostać zrekompensowane przez niższe koszty eksploatacji i oszczędności paliwa.

Koszty eksploatacji

Koszty eksploatacji palników na pellet są zazwyczaj niższe niż tradycyjnych systemów ogrzewania. Pellet, jest wciąż stosunkowo tani w porównaniu do innych paliw, takich jak gaz, olej czy węgiel. Ponadto, spalanie pelletu jest bardziej efektywne, co oznacza, że zużywa on mniej paliwa w procesie ogrzewania pomieszczeń. W efekcie, użytkownicy palników na pellet mogą zauważyć znaczące obniżenie rachunków za ogrzewanie w porównaniu do tradycyjnych systemów.

Oszczędności w dłuższej perspektywie

Chociaż koszty początkowe związane z zakupem i instalacją palników na pellet mogą wydawać się wyższe, to oszczędności, jakie mogą one przynieść w dłuższej perspektywie, są znaczące. Zmniejszone rachunki za ogrzewanie, niższe koszty eksploatacji oraz potencjalne korzyści związane z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii mogą przyczynić się do znacznego zwrotu z inwestycji w stosunkowo krótkim czasie. W ten sposób, użytkownicy palników na pellet mogą cieszyć się nie tylko niższymi kosztami, ale także większym komfortem i poczuciem dbałości o środowisko.

Podsumowanie

Palniki pelletowe stanowią ekonomicznie atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych systemów ogrzewania. Pomimo nieco wyższych kosztów początkowych, oszczędności, jakie mogą one przynieść w dłuższej perspektywie czasowej, czynią je atrakcyjnym wyborem dla wielu osób i przedsiębiorstw. Jednocześnie rosnąca popularność tego rozwiązania może przyczynić się do zmniejszenia naszej zależności od paliw kopalnych oraz promowania bardziej zrównoważonego i ekologicznego sposobu życia.

Zrównoważony rozwój dzięki palnikom na pellet

Zrównoważony rozwój dzięki palnikom na pellet

W obliczu coraz bardziej niepokojących danych dotyczących zmian klimatycznych i degradacji środowiska naturalnego, poszukiwanie alternatywnych źródeł energii staje się nie tylko priorytetem, ale także moralnym obowiązkiem społeczeństwa. W tej perspektywie, palniki na pellet wyłaniają się jako obiecujące rozwiązanie, które nie tylko może zaspokoić nasze potrzeby energetyczne, ale także przyczynić się do ochrony planety poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości powietrza i redukcję zużycia surowców naturalnych. W tym artykule dokonamy głębszej analizy roli, jaką palniki na pellet mogą odegrać w procesie dążenia do zrównoważonego rozwoju.

Odnawialne źródła energii jako klucz do zrównoważonego rozwoju

Kluczowym elementem dążenia do zrównoważonego rozwoju jest przekształcenie sposobu, w jaki produkujemy i konsumujemy energię. W tym kontekście odnawialne źródła energii odgrywają kluczową rolę, ponieważ pozwalają nam zmniejszyć naszą zależność od paliw kopalnych i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Palniki na pellet, które wykorzystują biomasę jako paliwo, są doskonałym przykładem takiego rozwiązania.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Jednym z najbardziej niebezpiecznych skutków zmian klimatycznych są ekstremalne zjawiska pogodowe, podnoszenie się poziomu mórz oraz utrata bioróżnorodności. Wprowadzenie palników na pellet może znacznie przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, które są główną przyczyną globalnego ocieplenia. Spalanie pelletów jest znacznie bardziej efektywne i czyste niż spalanie tradycyjnych paliw, co oznacza mniejszą emisję dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji.

Poprawa jakości powietrza

Jakość powietrza jest niezwykle istotnym czynnikiem determinującym zdrowie i jakość życia ludzi. Tradycyjne źródła energii, takie jak węgiel, olej opałowy czy gaz, są głównymi sprawcami zanieczyszczenia powietrza, co prowadzi do wielu chorób układu oddechowego oraz innych poważnych problemów zdrowotnych. Palniki na pellet są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska, emitując mniej szkodliwych substancji do atmosfery i w ten sposób przyczyniając się do poprawy jakości powietrza.

Ograniczenie zużycia surowców naturalnych

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii, takich jak biomasa, pozwala na ograniczenie presji na środowisko naturalne związanej z wydobyciem i spalaniem kopalnych paliw. Produkcja pelletu opiera się na materiałach organicznych, takich jak drewno z lasów zarządzanych zrównoważonymi metodami, co oznacza, że mogą one być odnawialne i ekologiczne.

Podsumowanie

Palniki na pellet reprezentują krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, który może przynieść liczne korzyści dla środowiska naturalnego i społeczeństwa. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza i ograniczenie zużycia surowców naturalnych to tylko niektóre z korzyści, jakie mogą wynikać z ich szerokiego wdrożenia. Jednakże, aby osiągnąć pełen potencjał tych technologii, konieczne jest zaangażowanie społeczne, wsparcie rządowe oraz inwestycje w badania nad dalszym ich doskonaleniem. Przyszłość czystej energii zależy od naszych działań już dziś.

Międzynarodowe Targi Instalacje – Poznań 2022

Międzynarodowe Targi Instalacje – Poznań 2022


Za nami intensywne 3 dni, spędzone na Targach – Instalacje 2022 w Poznaniu. Cieszymy się, że po tak długiej przerwie mogliśmy się z Wami spotkać. Dziękujemy Wszystkim za odwiedziny oraz interesujące rozmowy, które mamy nadzieję przełożą się na owocną współpracę.

Pustków 385b
39-205 Pustków
Tel: +48 14 658 42 00
biuro@venma.eu

Serwis:
tel. +48 14 658 42 02
serwis@venma.eu

Przedstawiciel Venma – Polska
Janusz Marusiak
j.marusiak@maczkagroup.pl
tel: +48 608 094 185

Przedstawiciel Venma – Europa
Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
tel: +48 662 933 989

Scroll to Top