ROZEZNANIE RYNKU nr POPW/1.2/1 DOT. ZAKUPU USŁUGI KOMPLEKSOWEGO TŁUMACZENIA STRONY INTERNETOWEJ

VENMA Natalia Mączka stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na kompleksowym tłumaczeniu strony internetowej venma.eu i jej podstron na język niemiecki, włoski i francuski, a także na język angielski w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0025/18.

Załączniki:

Rozeznanie rynkowe VENMA_POPW_1.2_Tłumaczenia

Załącznik nr 1 Formularz OfertowyVENMA

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku powiązań VENMA