Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania dot. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM DO WDROŻENIA NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI NA RYNKACH: NIEMIECKIM, WŁOSKIM I FRANCUSKIM.

VENMA Natalia Mączka zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji na rynkach: niemieckim, włoskim i francuskim dla firmy VENMA Natalia Mączka w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0025/18.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe VENMA_POPW_1.2 Usługi

Załącznik nr 1 Formularz OfertowyVENMA

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku powiązańVENMA

 Załącznik nr 3 Plan realizacji usługi_VENMA