Zaproszenie do składania ofert na realizację dot. ZAKUPU USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW ORAZ ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI ORAZ ADAPTACJI ZABUDOWY STOISKA Z MONTAŻEM I DEMONTAŻEM ELEMENTÓW ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZEGO.

VENMA Natalia Mączka zaprasza do złożenia ofert na realizację usług polegających na transporcie eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji oraz adaptacji zabudowy stoiska z montażem i demontażem elementów zabudowy stoiska wystawienniczego – Targi BOIS ENERGIE w Nantes (29-30.01.2020 r.) – I CZĘŚC oraz Targi  MCE w Mediolanie (17-20.03.2020 r.) – II CZĘSĆ dla firmy VENMA Natalia Mączka w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0025/18.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe VENMA_POPW_1.2_4

 Załącznik nr 1 Formularz OfertowyVENMA

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku powiązańVENMA

Załącznik nr 3 Projekt wizualizacji stoiska wraz z wymiarami