Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy montażu kotła pelletowego jest montaż kotła bez armatury zapewniającej właściwą temperaturę powrotu do kotła. Dziś kilka słów o zaworach mieszających i ich roli na instalacji z kotłem pelletowym.

Wyróżniamy dwa główne typy zaworów mieszających:

– zawory trójdrogowe,

– zawory czterodrogowe.

Najczęściej spotykanym błędem jest montaż zaworu trójdrogowego na wyjściu kotła – podłączenie takie zapewnia pewien element regulacji temperatury na obiegu, nie zapewnia on natomiast regulacji temperatury wody powracającej do kotła.

Kolejnym błędem jest montaż zaworu czterodrogowego w układzie tylko z pompą obiegu. Układ taki nie posiada pompy obiegowej na tzw. „krótkim obiegu” (obiegu kotła) w konsekwencji uzyskanie właściwiej temperatury powrotu jest niemalże niemożliwe.

W przypadku montaż zaworu czterodrogowego zalecamy jego montaż w układzie z dwoma pompami – pompą krótkiego obiegu oraz pompą długiego obiegu. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać zarówno właściwą temperaturę powrotu jak i właściwą temperaturę na obiegu grzewczym.

W przypadku montażu zaworu trójdrogowego zalecamy jego montaż na powrocie. W układzie tym w pierwszej kolejności chroniony jest powrót kotła- tego typu rozwiązanie stosuje się w układach ze sprzęgłem hydraulicznym lub buforem.

Zachęcamy do zapoznania się z zalecanymi schematami montażu kotła dostępnymi w dokumentacji załączonej do palnika.