INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr POPW/1.2/2 DOT. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr POPW/1.2/2 DOT. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr POPW/1.2/2 DOT. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM DO WDROŻENIA NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI NA RYNKACH: NIEMIECKIM, WŁOSKIM I FRANCUSKIM.

VENMA Natalia Mączka przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego dotyczącego realizacji usług polegających na przygotowaniu do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji na rynkach: niemieckim, włoskim i francuskim dla firmy VENMA Natalia Mączka w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0025/18.

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego – CZĘŚĆ I

Informacja o wyniku postępowania ofertowego -CZĘŚĆ II

 Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego – CZĘŚĆ III

Pustków 385b
39-205 Pustków
Tel: +48 14 658 42 00
biuro@venma.eu

Serwis:
tel. +48 14 658 42 02
serwis@venma.eu

Przedstawiciel Venma – Polska
Janusz Marusiak
j.marusiak@maczkagroup.pl
tel: +48 608 094 185

Przedstawiciel Venma – Europa
Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
tel: +48 662 933 989

Scroll to Top