Internacjonalizacja MŚP

Informujemy, że MACZKA GROUP sp. k. realizuje projekt pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Nazwa Beneficjenta: MACZKA GROUP sp. k.

Nazwa projektu: „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VENMA NATALIA MĄCZKA NA WYBRANYCH RYNKACH DOCELOWYCH”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów na rynki: niemiecki, francuski i włoski.

Planowane efekty: Zwiększenie świadomości marki Venma na rynkach zagranicznych, wzrost konkurencyjności, dywersyfikacja przychodów, wzrost zatrudnienia.

Wydatki ogółem: 575 640 PLN

Wydatki kwalifikowane: 468 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 397 800 PLN

Pustków 385b
39-205 Pustków
Tel: +48 14 658 42 00
biuro@venma.eu

Serwis:
tel. +48 14 658 42 02
serwis@venma.eu

Przedstawiciel Venma – Polska
Janusz Marusiak
j.marusiak@maczkagroup.pl
tel: +48 608 094 185

Przedstawiciel Venma – Europa
Krzysztof Szymaszek
k.szymaszek@maczkagroup.pl
tel: +48 662 933 989

Scroll to Top