Jak efektywnie spalać pellet?

Efektywne spalanie pelletu


✅ Kluczem do ekonomicznego i efektywnego spalania pelletu jest poprawny montaż kotła zgodnie z zaleceniem producenta kotła, w szczególności zapewnienie właściwej temperatury czynnika powracającego do kotła:
✅ Przed montażem kotła należy zapoznać się z wymaganiami producenta odnośnie podłączenia kotła do instalacji, poprawne schematy dostępne są również w DTR sterownika;
✅ Należy unikać przegrzewania pomieszczeń, dlatego zaleca się stosowanie regulatorów pokojowych. Utrzymywanie właściwej temperatury komfortu korzystnie wpływa na koszty eksploatacji kotła;
✅ Należy regularnie czyścić kocioł – nagromadzenie popiołu i zanieczyszczenie wymiennika powoduje obniżenie sprawności kotła;
✅ Zalecamy wykonywanie corocznych przeglądów kotła, podczas których sprawdzane są i odpowiednio korygowane jego nastawy;
✅ Brak surowca na rynku powoduje spadek jakości pelletu, dlatego należy zwrócić uwagę, aby w kotle spalane było tylko paliwo posiadające aktualny certyfikat Din Plus/En Plus; Inne paliwa mogą zawierać odpady niebezpieczne zarówno dla środowiska jak i samego urządzenia;

Scroll to Top